—— değerler

10.1.22

Vizyon: Ofis, konferans gibi mekanlarda, oturum konusunda en verimli, yenilikçi, ürünleri tasarlayan ve üreten, üretimi yaparken doğaya saygılı, satış sonrasında yüksek müşteri memnuniyeti hedefleyen, iç pazarda ve ihracatta sektörün öncü markası olmak.


Misyon: Ergonomik çözümler sunmak. Ar-Ge ve yenilikçilik gibi alanlarda öncü olmak. Koltuk, kanepe ve oturum çözümü üretmek, bu ürünleri ihraç etmek, ülkemizin büyümesine katkıda bulunmak. Verimli iş gücü yetiştirerek istihdam sağlamak. Tasarımdan üretime yerli ve kaliteli çözümler sunmak. %100 müşteri memnuniyeti sağlamak.


Güvenilirlik
Amaç: Yüksek Müşteri Memnuniyeti


2004 tarihinde başladığımız yolculuğumuzda, ürettiğimiz her üründe kaliteyi ön planda tutarak, satış sonrası çözümlerimizle, güvenilirliğin simge markası olmayı amaçladık. Eğitimli ve alanında uzman personelimiz ve bayilerimiz ile Rapido markasını oturma çözümlerinde müşteri memnuniyeti en yüksek marka olarak konumlandırmak için çok çalışıyoruz.


Yenilikçilik
Sürekli Gelişime Açık Bir Marka


2004 tarihinde başladığımız yolculuğumuzda, ürettiğimiz her üründe kaliteyi ön planda tutarak, satış sonrası çözümlerimizle, güvenilirliğin simge markası olmayı amaçladık. Eğitimli ve alanında uzman personelimiz ve bayilerimiz ile Rapido markasını oturma çözümlerinde müşteri memnuniyeti en yüksek marka olarak konumlandırmak için çok çalışıyoruz.


Bilinçli İstihdam
İşini İyi ve Severek Yapan İnsanlar


Verimli iş gücünün sektöre ve ülkemize kattığı faydanın her zaman bilincinde olduk. Bu sebeple personelimizi özel bir eğitim programına tabi tutarak,sadece bizim tesisimizde çalışmak amacıyla değil, sektördeki bütün ihtiyaçları, yenilikleri takip edebilecek ve üretebilecek şekilde bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Ayrıca Rapido olarak şirket içi eğitime önem veriyor ve bu konuda düzenli ve planlı bir program uyguluyoruz.


Bilinçli Üretim
Sadece Üretim Değil, Bilinçli Üretim


Kurulduğumuzdan bugüne, çevre ve doğaya saygı konularında gerekli sertifika ve belgelendirmelerde öncü marka olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Üretim esnasında çevre ve insan sağlığı ile ilgili konularda bilinçli üretim ilkesi ile hareket ediyoruz.

Çevre Hedeflerimiz


Rapido yönetimi ve çalışanları olarak;

Tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme prensibi ile çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak ve önlemek için;

 1. Üretim ve faaliyetlerimiz sırasında Çevre kanunlarına, yönetmelik ve diğer ilgili hükümlere uyarak,
 2. Tüm faaliyetlerimizde endüstriyel kirliliği önleyerek, kirliliği kaynağında en aza indirgeyip, oluşan atıkları lisanslı firmalara vererek geri kazanımını sağlayarak,
 3. Doğal kaynak tüketimini (elektrik, su, hammadde, yakıt vb.)kontrol altında tutarak ve çevreye etkisi en az olan doğal kaynaklara yönelerek,
 4. Çevre bilincini yükseltmek amacı ile eğitimler düzenleyip personeli çevre ve atık yönetimi konusunda bilgilendirerek Çevrenin korunmasını sağlamak ve bu prensibi tüm çevremize yayarak,
 5. Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek acil durum ve kazalarda, çalışanlara ve çevreye olabilecek etkileri en aza indirecek tedbirler alarak çevre politikamızı uygulamaktayız.

Bununla birlikte Rapido, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer hükümleri karşılamayı, tüm çalışanlar ve yöneticiler için iş güvenliği bilincini oluşturmayı amaçlamıştır.

Bu doğrultuda hedeflerimiz;

 • Sıfır İş Kazası ve Sıfır Meslek Hastalığı hedefi ile yola çıkarak yasaların belirtmiş olduğu gereksinimleri yerine getirmek,
 • İş güvenliği iyileştirme etkinliklerinin Birim Amirleri, Çalışan Temsilcisi ve Çalışanların ortak sorumluluğu olduğunu ilkesini benimsemek,
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın ve ziyaretçilerimizin İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
 • Fabrikada olabilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşabilme olasılıklarına karşı önceden tedbir almak,
 • İş güvenliği alanındaki teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımıza yön vermek,
 • Risk Analizi ve Acil Durum Eylem Planı hazırlayarak oluşabilecek risklere karşı tedbir almaktır.

İş Güvenliği için sırası ile;

 • Çalışanlarımıza işbaşı yapmadan önce başlayacağı birim için ve fabrika geneli için oryantasyon eğitimleri sağlanır.
 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini verilir.
 • Kişisel Koruyucu Donanımlarla ilgili çalışanlara eğitim verilir.
 • Yangın Eğitimi vererek ve Yangın tatbikatı-Acil Durum tatbikatı yaparak çalışanları acil durumlara karşı bilinçlendirilir.

Bu doğrultuda hedeflerimiz;

 • Sıfır İş Kazası ve Sıfır Meslek Hastalığı hedefi ile yola çıkarak yasaların belirtmiş olduğu gereksinimleri yerine getirmek,
 • İş güvenliği iyileştirme etkinliklerinin Birim Amirleri, Çalışan Temsilcisi ve Çalışanların ortak sorumluluğu olduğunu ilkesini benimsemek,
 • Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın ve ziyaretçilerimizin İSG kurallarına uymalarını sağlamak,
 • Fabrikada olabilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşabilme olasılıklarına karşı önceden tedbir almak,
 • İş güvenliği alanındaki teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımıza yön vermek,
 • Risk Analizi ve Acil Durum Eylem Planı hazırlayarak oluşabilecek risklere karşı tedbir almaktır.

İş Güvenliği için sırası ile;

 • Çalışanlarımıza işbaşı yapmadan önce başlayacağı birim için ve fabrika geneli için oryantasyon eğitimleri sağlanır.
 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini verilir.
 • Kişisel Koruyucu Donanımlarla ilgili çalışanlara eğitim verilir.
 • Yangın Eğitimi vererek ve Yangın tatbikatı-Acil Durum tatbikatı yaparak çalışanları acil durumlara karşı bilinçlendirilir.
TOP