Rapido yönetimi ve çalışanları olarak;

Tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme prensibi ile çevre üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri azaltmak ve önlemek için;

1)Üretim ve faaliyetlerimiz sırasında Çevre kanunlarına, yönetmelik ve diğer ilgili hükümlere uyarak,

2) Tüm faaliyetlerimizde endüstriyel kirliliği önleyerek, kirliliği kaynağında en aza indirgeyip, oluşan atıkları lisanslı firmalara vererek geri kazanımını sağlayarak,

3) Doğal kaynak tüketimini (elektrik, su, hammadde, yakıt vb.)kontrol altında tutarak ve çevreye etkisi en az olan doğal kaynaklara yönelerek,

4) Çevre bilincini yükseltmek amacı ile eğitimler düzenleyip personeli çevre ve atık yönetimi konusunda bilgilendirerek Çevrenin korunmasını sağlamak ve bu prensibi tüm çevremize yayarak,

5) Faaliyetlerimiz sırasında oluşabilecek acil durum ve kazalarda, çalışanlara ve çevreye olabilecek etkileri en aza indirecek tedbirler alarak;

Çevre politikamızı uygulamaktayız.


Bununla birlikte, 

Rapido, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki tüm yasal ve diğer hükümleri karşılamayı, tüm çalışanlar ve yöneticiler için iş güvenliği bilincini oluşturmayı amaçlamıştır.

Bu doğrultuda hedeflerimiz;

-Sıfır İş Kazası ve Sıfır Meslek Hastalığı hedefi ile yola çıkarak yasaların belirtmiş olduğu gereksinimleri yerine getirmek,

-İş güvenliği iyileştirme etkinliklerinin Birim Amirleri, Çalışan Temsilcisi ve Çalışanların ortak sorumluluğu olduğunu ilkesini benimsemek,

-Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın ve ziyaretçilerimizin İSG kurallarına uymalarını sağlamak,

-Fabrikada olabilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının oluşabilme olasılıklarına karşı önceden tedbir almak,

-İş güvenliği alanındaki teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yatırımlarımıza yön vermek,

-Risk Analizi ve Acil Durum Eylem Planı hazırlayarak oluşabilecek risklere karşı tedbir almaktır.


İş Güvenliği için sırası ile;

-Çalışanlarımıza işbaşı yapmadan önce başlayacağı birim için ve fabrika geneli için oryantasyon eğitimleri sağlanır. 

-Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerini verilir.

-Kişisel Koruyucu Donanımlarla ilgili çalışanlara eğitim verilir.

- Yangın Eğitimi vererek ve Yangın tatbikatı-Acil Durum tatbikatı yaparak çalışanları acil durumlara karşı bilinçlendirilir.